تبلیغات
دزفول پایتخت مقاومت ایران - چهارم خرداد روز دزفول - دزفول شهر تاریخی مقاومت
دزفول پایتخت مقاومت ایران - چهارم خرداد روز دزفول
اینجا دزفول است؛ پایتخت مقاومت ایران - چهارم خرداد روز ملی دزفول
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


بلد الصواریخ یا شهر موشک‎ها عنوانی بود که عراقی‎ها در طول جنگ تحمیلی به شهر مقاوم و شهید پرور دزفول داده بودند این شهر که مظهر مقاومت مردم در مقابل حملات موشکی عراق نام گرفت در سال ۱۳۶۵ از طرف جمهوری اسلامی ایران با نظر سنجی از مردم ایران به عنوان شهر نمونه معرفی گردید و لوح زرین آن توسط دولت در یکی از میادین آن نصب شد.
مردم دزفول در طول هشت سال دفاع مقدس با همه ی توان در برابر دشمنان قهرمانانه ایستادند و با وجودی که بیشترین موشک بر پیکره این شهر وارد شد اما در حین جنگ مردم، بخش های تخریب شده شهر را همزمان بازسازی نمودند .
با این همه بخش های گسترده ای از بافت تاریخی دزفول آسیب دید وبیش از 2600 شهید در راه میهن و انقلاب تقدیم شد . به دلیل مقاومت های بی نظیر مردم دزفول لوح زرینی به عنوان شهر نمونه مقاومت و پایداری به دزفول اهدا شد و این شهر را پایتخت مقاومت ایران عزیز نامیدند و روز چهارم خرداد در تقویم ملی ایران به نام روز دزفول ثبت گردید .
دزفول که در طول جنگ تحمیلی ۱۷2 بار توسط انواع موشک‎های ۳ متری و 9 متری اسکاد B ساخت شوروی ۲۵۰۰ بار توسط توپ و ۳۰۰ بار مورد حملات هواپیماهای دشمن قرار گرفت و در این حملات بیش از 19000 واحد مسکونی تخریب گردید ولی هم چنان استوار به مقاومت خود ادامه داد و اراده رژیم عراق را در خالی کردن شهر توسط مردم و در هم کوبیدن آن را بر دل صدام گذارد و چنان مقاوم به عنوان تکیه گاه رزمندگان اسلام و نمونه‎ای از مقاومت برای کل جهان شناخته شد، تا پایان جنگ باقی ماند.

مدیر وبلاگ :محمد آذرکیش
مطالب اخیر
مقاﻭﻣﺖ ﺷﻬﺮﺩﺯﻓﻮﻝ ﻣﯿﺮﺍﺛﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﻥ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ اهمیت ﺍﯾﻦﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺍﺯ زمان ساﺳﺎﻧﯿﺎﻥ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﮐﺸﻮﺭهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ بوده ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﺩ ﺁﻥﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ کرد.
ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۰ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ. ﺩﻻﯾﻞﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﯽﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ماشین ﺟﻨﮕﯽﻋﺮﺍﻕ، ﻧﻘﺶ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ دزﻓﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ، ﻣﻬﻤﺎﻥ نوازی ﺍﺯ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ، ﺗﺮﮎ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ‌ﻫﺎ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺮﺩ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ، ﺍﻋﺰﺍﻡ ﯾﮏ لشکر کامل ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﻻﯾﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۶۶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﻟﻮﺡ ﺯﺭﯾﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﻄﺎ شود.
ﺍﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦﺭﻭﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﮑﻞ گرفته ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺩ ﺯﻻﻝ و سخاوتمند دز، ﭘﻞ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ شکوه تاریخیﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺭﻭﻣﯿﺎﻥ، ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﻓﺸﺮده ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﮊﯼ تسخیرناپذیر و امن بوده، ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ‌ﺍﯼﭼﻮﻥ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ، ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻣﯿﻦ‌ﻫﺎﯼ کشاورزی ﻭ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ، ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﻫﻞ بیت ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ متبرکه ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﻭ ﺑﻘﻌﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﮐﻪﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ، ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﯾﻌﻘﻮﺏ لیثﺻﻔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ همواره در طول تاریخ ﺭﻭﺣﯿﻪ ‌ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯهمین ﺭﻭﯼ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﯿﻦ مجموعه‌ای ﺗﻼﺵ ﻭﻧﮕﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ.
ﺭﻭﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﻫﺮ ﺳﺎﻝﺑﻬﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻋﺘﻼﯼ میهن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ‌علاوه ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎﺯ شکل‌ﮔﯿﺮﯼ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﯽ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.
گردآوری: محمدآذرکیش

پایداری
نوع مطلب : چهارم خرداد روز دزفول، 
برچسب ها : دزفول، ایران، خوزستان، چهارم خرداد، دزفول شهر مقاومت و پایداری، روز ملی مقاومت، دزفول پایتخت مقاومت ایران،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 18 مرداد 1394
دوشنبه 5 تیر 1396 01:44 ب.ظ
Glad to be one of many visitants on this awe inspiring site :
D.
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:35 ق.ظ
Hello, all is going fine here and ofcourse every one is sharing
data, that's really fine, keep up writing.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 01:18 ق.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance.

I must say you've done a great job with this. Additionally, the blog loads super fast for me
on Internet explorer. Exceptional Blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی